Шипка Стара Загора - Градът на липите

Област Стара Загора

Област Стара Загора

 

 


 

Проект № ЦА 12-22-7/ 31.05.2013г.

 

Новини

В Областна администрация се проведе заседание на Областния координационен механизъм по деинституционализация В Областна администрация се проведе заседание на Областния координационен механизъм по деинституционализация
прочети повече ... 07.12.2016
Областният управител инж. Георги Ранов и директорът на дирекция АКРРДС Кремена Бухчева присъстваха на връчването на дипломите на студенти от Стопанския факултет на Тракийския университет Областният управител инж. Георги Ранов и директорът на дирекция АКРРДС Кремена Бухчева присъстваха на връчването на дипломите на студенти от Стопанския факултет на Тракийския университет
прочети повече ... 06.12.2016
Областният управител инж. Георги Ранов се срещна с председателя на УС на EVN България Робърт Дик Областният управител инж. Георги Ранов се срещна с председателя на УС на EVN България Робърт Дик
прочети повече ... 06.12.2016

Обявления

Съобщение по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК до г-жа Желка Нейкова Боянова, г-жа Станка Христова Стойчева и г-жа Ганка Стойчева Стоянова
прочети повече ... 29.06.2016
Съобщение по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК до г-н Георги Николов Стаматов
прочети повече ... 27.06.2016

Търгове

Съобщение на Областния управител за продажба на застроен ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 11538.503.208, находящ се в гр. Свети Влас, община Несебър, област Бургас, ул. „Русалка” №238.
прочети повече ... 21.07.2015

Административен контрол

30.11.2016 Оспорено решение на Общински съвет Братя Даскалови (194) прочети повече ...

24.11.2016 Върнати за ново обсъждане решения на Общински съвет Раднево от Областния управител на област Стара Загора (356, 359, 360, 362, 364 и 365) прочети повече ...

29.07.2016 Оспорено решение на Общински съвет Братя Даскалови (132) прочети повече ...

Съвети и комисии

30.09.2016 Комисия по заетост към ОСР прочети повече ...

30.08.2016 Областен съвет за сътрудничество по ЕИВ прочети повече ...

09.08.2016 Областна комисия военни паметници прочети повече ...

Проекти

12.12.2011 ПРОГРАМА "УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ“ прочети повече ...

Процедури

03.11.2016 Процедура по изплащане на обезщетения за отчуждени ПИ № 010019 и ПИ № 010044, попадащи в границите на рудник „Трояново − 3“, който съставлява част от находище „Източномаришки въглищен басейн“. прочети повече ...

03.10.2016 Процедура по изплащане на обезщетения за отчуждени на ПИ № 012015 и ПИ № 016001, попадащи в границите на рудник „Трояново − 3“, който съставлява част от находище „Източномаришки въглищен басейн“. прочети повече ...