Шипка Стара Загора - Градът на липите

Област Стара Загора

Област Стара Загора

 

 


 

Проект № ЦА 12-22-7/ 31.05.2013г.

 

Новини

Областният управител инициира среща на ръководството на Тракийския университет със старозагорски депутати Областният управител инициира среща на ръководството на Тракийския университет със старозагорски депутати
прочети повече ... 17.10.2016
Областният управител инж. Георги Ранов присъства на откриването на фестивала "Августиада" Областният управител инж. Георги Ранов присъства на откриването на фестивала "Августиада"
прочети повече ... 15.10.2016
Областният управител инж. Георги Ранов награди победителите от катеренето на сградата на Областна администрация Областният управител инж. Георги Ранов награди победителите от катеренето на сградата на Областна администрация
прочети повече ... 15.10.2016

Обявления

Съобщение по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК до г-жа Желка Нейкова Боянова, г-жа Станка Христова Стойчева и г-жа Ганка Стойчева Стоянова
прочети повече ... 29.06.2016
Съобщение по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК до г-н Георги Николов Стаматов
прочети повече ... 27.06.2016

Търгове

Съобщение на Областния управител за продажба на застроен ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 11538.503.208, находящ се в гр. Свети Влас, община Несебър, област Бургас, ул. „Русалка” №238.
прочети повече ... 21.07.2015

Административен контрол

29.07.2016 Оспорено решение на Общински съвет Братя Даскалови (132) прочети повече ...

22.07.2016 Оспорено решение на Общински съвет Опан от Областния управител на област Стара Загора (110) прочети повече ...

11.07.2016 Върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет Братя Даскалови от Областния управител на област Стара Загора (132) прочети повече ...

Съвети и комисии

30.09.2016 Комисия по заетост към ОСР прочети повече ...

30.08.2016 Областен съвет за сътрудничество по ЕИВ прочети повече ...

09.08.2016 Областна комисия военни паметници прочети повече ...

Проекти

12.12.2011 ПРОГРАМА "УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ“ прочети повече ...

Процедури

03.10.2016 Процедура по изплащане на обезщетения за отчуждени на ПИ № 012015 и ПИ № 016001, попадащи в границите на рудник „Трояново − 3“, който съставлява част от находище „Източномаришки въглищен басейн“. прочети повече ...

15.04.2016 Процедура по изплащане на обезщетения за отчуждени имоти, засягащи се от трасето на обект „Път I-5 Летище „Стара Загора“-АМ „Тракия“ от км 236+323 до км 241+203.53“ по Решения на ВАС: прочети повече ...