200 безработни ще започнат работа по програма "Сигурност"

200 безработни ще за

 

200 безработни в област Стара Загора ще бъдат назначени по Национална програма „Сигурност”. Тя е на Министерството на труда и социалната политика и ще се реализира в сътрудничество с Министерството на вътрешните работи. На регионално ниво ще се осъществява съвместно между областна администрация, ОДМВР и Дирекция „Бюро по труда” – Стара Загора. По повод началото на програмата областният управител Живка Аладжова на Стара Загора Живка Аладжова проведе работна среща с директора на ОДМВР – Стара Загора гл.инсп. Иван Чолаков и комисар Илиян Илиев, началник сектор „Охранителна полиция” към ОДМВР, на която бяха съгласувани общите действия между институциите при изпълнение й в Област Стара Загора.
Реализацията на програмата от една страна ще осигури работа и доходи от труд на безработни лица, а от друга – ще допринесе за подобряване на сигурността и опазване на обществения ред в най-малките и отдалечени населени места в страната. През 2014 г. по Програмата ще се разкрият 5 000 работни места, на които ще бъдат наети безработни лица, регистрирани в бюрата по труда, за срок до 8 месеца при пълно работно време на длъжност „Пазач – сътрудник по опазване на обществения ред”. По програмата ще се финансират трудовите възнаграждения на наетите в размер на 340 лв., както и дължимите осигурителни плащания за сметка на работодателя. Лицата ще изпълняват важни функции по опазване на обществения ред. Те ще сигнализират органите на МВР при риск от извършване на престъпления, настъпване на бедствия, аварии и др. В рамките на своите правомощия ще съдействат за недопускане на кражби, злоупотреби и противозаконни посегателства, като при констатиране на такива случаи ще уведомяват органите на МВР. Наетите лица също така ще оказват помощ на по-възрастните и на хората с увреждания.
Всички 11 общински ръководства на територията на Област Стара Загора са заявили необходимите бройки за пазачи. След обстоен преглед и анализ от страна на ОДМВР са посочени конкретните населени места в цялата област и районите в тях с отчетена по-висока престъпност, на които ще бъдат позиционирани наетите по програмата лица.

Създадена: 23.05.2014 г.
Последна редакция: 23.05.2014 г.