Достъп до информация

Работното време на ГИШЕ "ДЕЛОВОДСТВО И ИНФОРМАЦИЯ" е от 09:00 до 17:30. В случай, че във фоайето пред ГИШЕ "ДЕЛОВОДСТВО И ИНФОРМАЦИЯ" има чакащи потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата му продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа.

ТЕЛЕФОН ДЕЛОВОДСТВО: 042613214


Отчети за дейността по представяне на обществена информация: