Обявления

15.11.2019
Със Заповед № ДС-ЗД-118 от 06.11.2019 г. е одобрен инвестиционен проект и е издадено Разрешение за строеж №1 от 06.11.2019 г. за обект : „Реконструкция чрез подмяна стълбове, проводници и OPGW, (стъпка в стъпка) ст. №14-ст. №88 на ВЛ 110 kV "Тунджа", находящ се на територията на община Стара Загора и община Мъглиж, област Стара Загора
09.08.2019
ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪВМЕСТНО УТОЧНЯВАНЕ /АНКЕТИРАНЕ/ НА ГРАНИЦИТЕ НА ИМОТИТЕ В ЗЕМЛИЩАТА НА ГРАД СТАРА ЗАГОРА И СЕЛО ПРЯПОРЕЦ
09.08.2019
ЗАПОВЕД №ДС-ЗД-90 от 31.07.2019 г. за одобряване плана на новообразуваните имоти за местност "Глуханя"”, находяща се в землището на с. Люляк, община Стара Загора
12.04.2019
Съобщение по чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс до г-жа Иванка Митева Генчева
12.04.2019
Съобщение по чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс до г-н Румен Няголов Радев
29.03.2019
Съобщение по чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс до г-н Златко Стойков
19.02.2019
Определен е лицензиран оценител за извършване на оценки на имоти – държавна собственост
04.02.2019
Обявление за набиране на оферти за извършване на оценки на имоти – държавна собственост от лицензирани оценители
25.01.2019
Обявление за изработени и приети помощни планове и план на новообразувани имоти на земеделски земи, предоставени на граждани въз основа на актове по §4 от ЗСПЗЗ за част от землището на с. Малка Верея, община Стара Загора
16.01.2019
Съобщение по чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс до г-н Иван Грозев
16.01.2019
Съобщение по чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс до г-н Борис Желев
16.10.2018
ЗАПОВЕД №ДС-ЗД-260 от 08.10.2018 г. за одобряване плана на новообразуваните имоти за местности находящи се в землищата на гр. Казанлък, с. Бузовград и с. Черганово, община Казанлък