Актуална информация за обстановката в област Стара Загора

Актуална информация

В сградата на РДПБЗН се проведе ново заседание на Кризисния щаб към областния управител, на което присъства и вицепремиерът и министър на труда и социалните грижи Йордан Христосков. Беше представена информация за актуалната обстановка на територията на област Стара Загора след обилните валежи:


- Община Стара Загора – наводнени са селата: Арнаутито, Кирилово, Богомилово, Михайлово, Калояновец, Ракитница, Ловец, Еленино, Петрово, Памукчии, Ловец, Пъстрен, Михайлово, Козаревец, Християноо, Козаревец, Християново, Стрелец.
Скъсана язовирна стена на язовир Козаревец.


- Община Раднево – обявено бедствено положение със заповед на кмета. Наводнени села: Землен, Любеново, Трънково, Свободен, Любеново, Константиновец, както и кв. Гипсово, където има и свлечена земна маса. Мостът в село Свободен е паднал и част от селото е недостъпна.


- Община Гълъбово. Обявено е бедствено положение със заповед на кмета. В наводнените квартали Лозенец и Строител е проведена евакуация на населението.
В село Априлово се провежда спасителна операция с лодки, след като язовир Априлово е прелял.
Част от село Мусачево е недостъпна.


- Община Опан. Обявено бедствено положение със заповед на кмета. Наводнени села: Ястребово, Тракия, Бял извор, Опан. Множество хора са евакуирани от кметове и кметски наместници по места.


Пътят Димитровград – Стара Загора е отворен за движение.


В Гълъбово електрозахранването вече е възстановено в почти целия град, след като в началото на деня беше нарушено.


Няма ток в селата Трънково и Землен, както и в райони на селата Кравино и Пъстрен.
От РЗИ Стара Загора са издадени предписания до кметовете на общините за осигуряване на питейна вода.


От ВиК Стара Загора отстраняват повреди по места и отводняват дворове и помещения.
От Втора механизирана бригада са осигурили 16 водоноски с питейна вода за засегнатите населени места.


В село Средец има данни за над 100 удавени животни.

Създадена: 06.09.2014 г.
Последна редакция: 06.09.2014 г.