Аладжова изпрати писма до кметовете във връзка с обезопасяване на водните обекти и детските площадки

Аладжова изпрати пис
 

С цел предотвратяване на инциденти с деца по време на лятната ваканция областният управител Живка Аладжова изпрати писма до кметовете на 11-те общини в на област Стара Загора за предприемане на всички необходими мерки за засилване на контрола на стопанисваните и управлявани от различни правни субекти охраняеми и неохраняеми водни обекти. В рамките на Национална кампания: „Детска безопасност – споделена отговорност и грижа” и с оглед инцидентите с деца през последните години, Аладжова насочи вниманието на кметовете в рамките на правомощията и компетентностите им да предприемат всякакви дейности и мерки за обезопасяването на водните обекти в региона, детайлно регламентирани в Наредбата за водноспасителната дейност.

Необходимо е да бъдат идентифицирани всички налични на територията на всяка от общините водни площи и степента на риск за деца.

Аладжова подчерта, че с цел подобряване сигурността на децата, които посещават откритите и закрити места за игра, е нужно и кметовете да разпоредят извършване на проверки на състоянието на детските площадки и при необходимост да предприемат действия за своевременното им обезопасяване.

Създадена: 24.07.2014 г.
Последна редакция: 24.07.2014 г.