Аладжова подписа декларация, че няма възражения по проекта за ПУП на терена на бившите артилерийски казарми

Създадена: 2014-05-27 21:00:00
Обновена: 2021-12-08 20:58:33