Аладжова подписа декларация, че няма възражения по проекта за ПУП на терена на бившите артилерийски казарми

Аладжова подписа дек

 

Областният управител Живка Аладжова подписа декларация в качеството си на заинтересувано лице, съгласно чл.131 от ЗУТ, че е запозната и няма възражения по проекта на Подробен устройствен план – Изменение на плана за регулация и Плана за застрояване на терена от 90 дка на територията на бившите артилерийски казарми. Документът е нужен, тъй като имотът в съседство на посочения терен е държавна собственост. Съобщението от Община Стара Загора за изработения проект за ПУП е получено в Областна администрация на 28 май. В същия ден декларацията е подписана без възражения от Аладжова с цел да се спести 14-дневния срок за възражение и да се даде възможност на Община Стара Загора да ускори последващите процедури по изпълнение на проекта за превръщането на терена в парк със спортна зала.
Със съдействието на Аладжова Министерството на отбраната прехвърли собствеността на 90-те дка безвъзмездно на община Стара Загора, а за изграждането на парка – първи етап от проекта на Общината, правителството отпусна 4 млн.лева по публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”. На втори етап, в югоизточната част на парцела, ще бъде продължена ул. „Христо Ботев”, а на около 20 дка ще бъде изградена многофункционална спортна зала с паркинг на няколко етажа. За построяването й общината ще може да кандидатства по публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите” през 2015 година.

Създадена: 28.05.2014 г.
Последна редакция: 28.05.2014 г.