Аладжова участва в заседанието на Съвета за административна реформа

Аладжова участва в з

 

Областният управител на Стара Загора Живка Аладжова участва в днешното заседание на Съвета за административна реформа, на който тя е член. Темите за заседанието, което се провежда в сградата на Министерски съвет в София, са свързани с правото на колективно договаряне и стачки на държавните служители, въвеждане на принципа на мълчаливо съгласие в специалните закони, перспективи пред плана за развитие на администрацията, актуализирано ръководството за оценка на въздействието, както и изработване на прозрачни и справедливи правила за заплащане на служителите, ангажирани с управление на средства от ЕС.

Аладжова ще представи обобщена информация за резултатите и конкретните предложения за облекчаване на работата и смекчаване на административните тежести на бизнеса след инициираните от нея работни срещи с представители на Регионалните колегии на Камарата на архитектите в България, Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, Областното представителство на Камарата на строителите в Стара Загора и Сдружението на хотелиерите и ресторантьорите в Стара Загора и Казанлък.

Създадена: 19.06.2014 г.
Последна редакция: 19.06.2014 г.