Асоциация ВиК Стара Загора

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Закон за водите

ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация

Проект на бюджет за 2017 г. на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора

Бюджет на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от "В и К" ЕООД - Стара Загора за 2016г.

Проект на бюджет за 2016г. на Асоциацията по водоснабдяване и канализация  на обособената територия, обслужвана от "В и К" ЕООД - Стара Загора, публикуван на 26.11.2015г.          

Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, сключен на 29.02.2016г. между Асоциация по ВиК – Стара Загора и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора

 

Заседания на общото събрание
 

Покана за извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД – Стара Загора, публикувана на 14.08.2017 г.

Покана за редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от "В и К" ЕООД - Стара Загора, публикувана на 06.02.2017г.

Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД – Стара Загора, публикуван на 12.09.2016г.

Покана за провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД – Стара Загора, публикувана на 19.07.2016г.

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от "В и К" ЕООД - Стара Загора, публикуван на 29.03.2016г.

| OтчетиДоговор с "ВиК" ЕООД - Стара ЗагораБизнес план 2014-2015г. | Бизнес план с допълнения |

Включване на допълнителни въпроси за обсъждане в дневния ред на редовното заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК - Стара Загора.

Покана за редовно заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от "В и К" ЕООД - Стара Загора, публикувана на 29.01.2016г.

Протокол от извънредно общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от "В и К" ЕООД - Стара Загора, проведено на 12.01.2016г.

Отлагане на извънредно общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от "В и К" ЕООД - Стара Загора, публикувано на 06.01.2016г.

Отлагане на извънредно общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от "В и К" ЕООД - Стара Загора, публикувано на 04.12.2015г.

Покана за заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от "В и К" ЕООД - Стара Загора, публикувана на 19.11.2015г.

Покана за заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от "В и К" ЕООД - Стара Загора на 10.03.2015г.

| Проект на решения | Разпределение на гласовете и вноските  | Допълнителни материали | Протокол

Покана за заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от "В и К" ЕООД - Стара Загора на 12.12.2014г.


Контакти

Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД – Стара Загора

Стара Загора 6000

бул. „Цар Симеон Велики“ №108, ет. 10, ст. 3

тел: 042/613 210, 0877054009

факс: 042/600 640

e-mail: avikstz@sz.government.bg

Приемно време на председателя на Асоциация ВиК 

Всеки последен вторник от месеца. Записването се извършва чрез попълване на формуляр - заявления, който можете да получите в звеното за административно обслужване - гише “Деловодство и информация”. Подалите заявление ще бъдат уведомени за конкретния час на приема на посочения от тях телефон.