Аварията в с. Самуилово е отстранена, водата е годна за пиене

Аварията в с. Самуил

 Водата в с. Самуилово, общ. Стара Загора, е годна за пиене, информираха от РЗИ Стара Загора. След отстраняване на аварията на помпената станция в селото и възстановяване на водоподаването, са взети проби вода за анализ на 16 ноември от "ВиК" ЕООД Стара Загора и на 17 ноември от РЗИ. 

Анализите на пробите съответстват на изискванията за качество на водата, подавана за питейно-битови цели, съгласно Наредба №9 на МЗ, МОСВ и МРРБ - Държавен вестник бр. 30/2001 г. 

Създадена: 19.11.2014 г.
Последна редакция: 19.11.2014 г.