Аварията в с. Самуилово е отстранена, водата е годна за пиене

Създадена: 2014-11-18 22:00:00
Обновена: 2021-12-01 15:15:13