2017

ПОКАНА И МАТЕРИАЛИ ЗА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ – 13.12.2016 Г. (ПУБЛИКУВАНО НА 14.08.2017 г.):
ПОКАНА И МАТЕРИАЛИ ЗА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ – 13.12.2016 Г. (ПУБЛИКУВАНО НА 06.02.2017 г.):