КОНТАКТИ

Контакти

Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД – Стара Загора

Стара Загора 6000

бул. „Цар Симеон Велики“ №108, ет. 10, ст. 3

тел: 042/613 210, 0877054009

факс: 042/600 640

e-mail: avikstz@sz.government.bg

Приемно време на председателя на Асоциация ВиК 

Всеки последен вторник от месеца. Записването се извършва чрез попълване на формуляр - заявления, който можете да получите в звеното за административно обслужване - гише “Деловодство и информация”. Подалите заявление ще бъдат уведомени за конкретния час на приема на посочения от тях телефон.