ПОКАНИ И МАТЕРИАЛИ


ПОКАНА И МАТЕРИАЛИ ЗА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 06.03.2018 г.  (ПУБЛИКУВАНО НА 12.02.2018 г.):