ПРОТОКОЛИ С ПРИЛОЖЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЯТА НА АСОЦИАЦИЯТА