Брой на избирателите по общини в Старозагорска област

Брой на избирателите

В Старозагорска област броят на избирателите е 299 094. Те ще гласуват на парламентарните избори на 26 март в общо 487 секции.

Ето как са разпределени избирателите по общини:

Община Братя Даскалови – 6451 избиратели. Секциите в общината са 25. 

Община Гълъбово - 10 916. Секции - 23.

Община Казанлък - 67 748. Секции – 87.

Община Мъглиж - 9745. Секции - 15.

Община Опан - 2344. Секции - 13.

Община Павел баня – 13 856. Секции – 22.

Община Раднево – 17 035.  Секции – 39.

Община Стара Загора – 144 449. Секции – 208.

Община Чирпан – 18 624. Секции – 39.

Община Гурково – 4235. Секции – 9.

Община Николаево – 3691. Секции – 7.

25.03.2017

Създадена: 25.03.2017 г.
Последна редакция: 25.03.2017 г.