Членове на ЦИК проведоха обучение в Стара Загора във връзка с изборите на 5 Октомври

Членове на ЦИК прове

Членовете на Централната избирателна комисия Мария Бойкинова и Ерхан Чаушев проведоха в сградата на Областна администрация Стара Загора обучение с представители на Районна избирателна комисия Стара Загора, общинските администрации от област Стара Загора, Териториално звено ГРАО, ОД МВР Стара Загора, ОУ ПБЗН Стара Загора и „Информационно обслужване" АД във връзка с предстоящите предсрочни парламентарни избори на 5 Октомври.

Членовете на ЦИК подчертаха, че основната им задача е да се улесни работата на всички участници в изборния процес и да се разяснят правилата и особеностите, които са важни за законосъобразното произвеждане на предстоящите предсрочни парламентарни избори. Акцент беше поставен и върху ролята на ЦИК в подобряване на взаимодействието между отделните звена, ангажирани в изборния процес.

Създадена: 19.09.2014 г.
Последна редакция: 19.09.2014 г.