Комисия за изработване на областна здравна карта

Година Заглавие Документи

Комисия за изработване на областна здравна карта

2015 Заповед за сформиране на Комисия за изготвяне на областна здравна карта  Заповед
2015 Методика за изготвяне на областна здравна карта Методика
2015 Документи от заседание, проведено на 03.11.2015 г. Протокол № 1
2015 Документи от заседание, проведено на 10.11.2015 г Протокол № 2
2015 Документи от заседание, проведено на 17.11.2015 г. Протокол № 3
2015 Документи от заседание, проведено на 20.11.2015 г Протокол № 4