Комисия по заетост към ОСР

Комисията по заетост към областния съвет за развитие е постояннодействащ орган, който подпомага областния управител при определяне, организиране и контролиране провеждането на държавната политика по насърчаване на заетостта и обучението на възрастни на регионално равнище и е създадена на основание чл.9. (2) от Закона за насърчаване на заетостта, чл.5 и чл.6 от Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта.

 

При осъществяване на дейността си Комисията по заетост се съобразява с приоритетите на областната стратегия за развитие и на регионалните и общинските планове за развитие, както и с приоритетите на националните стратегически документи и Националния план за действие по заетостта.

 

Година Заглавие Документи
Комисия по заетост към ОСР
2019 Документи  от заседание, проведено на 18.04.2019 г. Протокол №4
2019 Документи  от заседание, проведено на 01.04.2019 г. Протокол №3
2019 Документи  от заседание, проведено на 06.02.2019 г. Протокол № 2
2019 Документи  от заседание, проведено на 04.01.2019 г. Протокол №1
2018 Документи от заседание, проведено на 18.10.2018 г Протокол №4
2018

Документи от заседание, проведено на 26.04.2018 г

Протокол №3
2018 Документи от заседания, проведени на 28.03.2018 г. Протокол № 2
2018 Документи от заседания, проведени на 07.02.2018 г. Протокол № 1
2017 Документи от заседания, проведени на 03.05.2017 г. Протокол № 6
2017 Документи от заседания, проведени на 31.03.2017 г. Протокол № 5
2017 Документи от заседания, проведени на 06.03.2017 г. Протокол № 4
Методика
2017 Документи от заседания, проведени на 15.02.2017 г. Протокол № 3
2017 Документи от заседания, проведени на 11.01.2017 г. Протокол № 1
Протокол № 2
Класиране на Завките по схема "Обучение и заетост Списък
Класиране на Заявките по схема "Обучение и заетост на младите лица" Списък
2016 Документи от заседание, проведено на 30.09.2016 г. Протокол № 8
2016 Документи от заседание, проведено на 17.09.2016 г. Протокол № 7
Методика
2016 Документи от заседание, проведено на 02.06.2016 г. Протокол № 2
2016 Документи от заседание, проведено на 25.01.2016 г. Протокол № 1
2015 Документи от заседание,
проведено на 05.06.2015 г.
Протокол № 2
2015 Документи от заседание,
проведено на 27.01.2015 г.
Протокол № 1