Комисия по заетост към ОСР

Година Заглавие Документи
Комисия по заетост към ОСР
2017 Класиране на Заявките по схема "Обучение и заетост" Списък
2017 Класиране на Заявките по схема "Обучение и заетост на младите лица" Списък
2017 Документи от заседания, проведени на 11.01.2017 г. Протокол № 1
Протокол № 2
2016 Документи от заседание, проведено на 30.09.2016 г. Протокол № 8
2016 Документи от заседание, проведено на 17.09.2016 г. Протокол № 7
Методика
2016 Документи от заседание, проведено на 02.06.2016 г. Протокол № 2
2016 Документи от заседание, проведено на 25.01.2016 г. Протокол № 1
2015 Документи от заседание,
проведено на 05.06.2015 г.
Протокол № 2
2015 Документи от заседание,
проведено на 27.01.2015 г.
Протокол № 1
2014 Документи от заседание,
проведено на 28.10.2014 г.
Презентация
Протокол