Областна комисия по автомобилен транспорт

Правомощията на областния управител в областта на транспорта са регламентирани с НАРЕДБА № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили, изм. и доп., бр. 32 от 08.04.2003 г.

 

Година Заглавие Документи
Комисия по автомобилен транспорт
2019 Документи от заседание, проведено на 16.07.2019 г. Протокол № 1
2018 Документи от заседание, проведено на 18.09.2018 г. Протокол № 2
2018 Документи от заседание, проведено на 11.04.2018 г. Протокол № 1
2017 Документи от заседание, проведено на 21.02.2017 г. Протокол № 1
2017 Документи от заседание, проведено на 14.06.2017 г. Протокол № 2
2017 Документи от заседание, проведено на 15.08.2017 г. Протокол № 3
2016 Документи от заседание, проведено на 30.03.2016 г. Протокол № 1
2015 Документи от заседание, проведено на 06.01.2015 г. Протокол № 1
2015 Документи от заседание, проведено на 28.01.2015 г. Протокол № 2