Областна комисия по безопасност на движението

Областната комисия по безопасност на движението по пътищата на територията на област Стара Загора е създадена на основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, във връзка с § 1а, ал. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за движението по пътищата, чл. 31, ал.1, т.1 от Закона за администрацията и Решение на Министерски съвет № 946 от 22.12.2011г.

 

Целта на Комисията е:

  • да приема конкретни мерки за подобряване на безопасността на движение по пътищата на област Стара Загора и да контролира тяхното изпълнение;
  • да координира и контролира действията на институциите, имащи отношение към безопасността на движение по пътищата на област Стара Загора;
  • да решава възникнали проблеми по безопасността на движение по пътищата на област Стара Загора;
  • изпълнява и други задачи, свързани с безопасността на движението по пътищата

 

Година Заглавие Документи
Комисия по безопасност на движението
2019 Проведено заседание на 10.09.2019 г. Протокол № 2
2019 Проведено заседание на 04.04.2019 г. Протокол № 1
2018 Проведено заседание на 14.11.2018 г. Протокол № 2
2018 Проведено заседание на 04.09.2018 г. Протокол № 1
2017 Правила за работа на комисията Правила
2017 Проведено заседание на 12.09.2017 г. Протокол № 1
2016 Проведено заседание на 08.09.2016 г. Протокол № 4
2015 Проведено заседание на 17.03.2015 г. Протокол № 1
2015 Проведено заседание на 31.03.2015 г. Протокол № 2
2015 Проведено заседание на 19.08.2015 г. Протокол № 3