Комисия по безопасност на движението

Година Заглавие Документи
Комисия по безопасност на движението
2015 Проведено заседание на 17.03.2015 г. Протокол № 1
2015 Проведено заседание на 31.03.2015 г. Протокол № 2
2015 Проведено заседание на 19.08.2015 г. Протокол № 3
2016 Проведено заседание на 08.09.2016 г. Протокол № 4