Декларации

Длъжност Име на служител Попълнени декларации
Главен секретар Мария  Алексиева чл.12, т.2 във вр. с чл.14 от ЗПУКИ
чл.12, т.1 във вр. с чл.5 от ЗПУКИ
Eксперт "Връзки с обществеността" Мадлен  Пеева чл.12, т.2 във вр. с чл.14 от ЗПУКИ
чл.12, т.1 във вр. с чл.5 от ЗПУКИ
ДИРЕКЦИЯ "АПОФУС"
Директор на дирекция    
Главен счетоводител Светла  Митева чл.12, т.2 във вр. с чл.14 от ЗПУКИ
чл.12, т.1 във вр. с чл.7 ал.2 от ЗДС
Старши експерт Човешки ресурси Анелия  Господинова чл.12, т.2 във вр. с чл.14 от ЗПУКИ
чл.12, т.1 във вр. с чл.7 ал.2 от ЗДС
Главен юрисконсулт Ваня  Панова чл.12, т.2 във вр. с чл.14 от ЗПУКИ
Старши счетоводител Дарина Христова чл.12, т.2 във вр. с чл.14 от ЗПУКИ
чл.12, т.1 във вр. с чл.7 ал.2 от ЗДС
Старши експерт "Документален фонд и архив" Недко  Господинов чл.12, т.2 във вр. с чл.14 от ЗПУКИ
Главен специалист „Деловодство и административно обслужване” Мария Кръстева чл.12, т.2 във вр. с чл.14 от ЗПУКИ
чл.12, т.1 от ЗПУКИ
Старши експерт „Отбранително - мобилизационна подготовка” Деян  Грудев чл.12, т.2 във вр. с чл.14 от ЗПУКИ
чл.12, т.1 във вр. с чл.5 от ЗПУКИ
Младши експерт"Информационно обслужване и технологии" Илия  Писарев

чл.12, т.2 във вр. с чл.14 от ЗПУКИ
чл.12, т.1 във вр. с чл.5 от ЗПУКИ

ДИРЕКЦИЯ "АКРРДС"
Директор на дирекция Кремена Бухчева чл.12, т.2 във вр. с чл.14 от ЗПУКИ
чл.12, т.1 във вр. с чл.7 ал.2 от ЗДС
Главен експерт "Регистрация на държавна собственост" Катя  Ганчева чл.12, т.2 във вр. с чл.14 от ЗПУКИ
чл.12, т.1 във вр. с чл.7 ал.2 от ЗДС
Главен специалист "Държавна собственост" Добрин  Манджуков чл.12, т.2 във вр. с чл.14 от ЗПУКИ
чл.12, т.1 във вр. с чл.5 от ЗПУКИ
Старши експерт „Устройство на територията" Владимира Мицова чл.12, т.2 във вр. с чл.14 от ЗПУКИ
чл.12, т.1 във вр. с чл.7 ал.2 от ЗДС
Главен експерт "Регионално развитие и териториално устройство" Емилия Пенева чл.12, т.2 във вр. с чл.14 от ЗПУКИ
чл.12, т.1 във вр. с чл.7 ал.2 от ЗДС
Старши експерт "Регионално развитие и разработване на проекти" Венета Хаджийска чл.12, т.2 във вр. с чл.14 от ЗПУКИ
чл.12, т.1 във вр. с чл.7 ал.2 от ЗДС
Младши експерт "Регионално развитие и административен контрол" Стела Димитрова чл.12, т.2 във вр. с чл.14 от ЗПУКИ
чл.12, т.1 във вр. с чл.5 от ЗПУКИ
Старши  юрисконсулт Ружа  Желязкова чл.12, т.2 във вр. с чл.14 от ЗПУКИ
чл.12, т.1 във вр. с чл.7 ал.2 от ЗДС
Главен експерт "Регионално развитие и териториално устройство" Радка  Михайлова чл.12, т.2 във вр. с чл.14 от ЗПУКИ
чл.12, т.1 във вр. с чл.7 ал.2 от ЗДС
Младши експерт „Разпореждане с държавна собственост" Станимира Делчева чл.12, т.2 във вр. с чл.14 от ЗПУКИ
чл.12, т.1 във вр. с чл.7 ал.2 от ЗДС
Старши експерт "Разпореждане с държавна собственост" Екатерина Димитрова чл.12, т.2 във вр. с чл.14 от ЗПУКИ
чл.12, т.1 във вр. с чл.7 ал.2 от ЗДС
Старши експерт "Държавна собственост и техническа инфраструктура" Дарина  Атанасова чл.12, т.2 във вр. с чл.14 от ЗПУКИ
чл.12, т.1 във вр. с чл.5 от ЗПУКИ
Старши експерт "Координация и административен контрол" Димо  Димитров чл.12, т.2 във вр. с чл.14 от ЗПУКИ
чл.12, т.1 във вр. с чл.5 от ЗПУКИ
Старши експерт "Регионално развитие, програми и проекти" Зорница Желева чл.12, т.2 във вр. с чл.14 от ЗПУКИ
чл.12, т.1 във вр. с чл.5 от ЗПУКИ
Старши експерт  "Административен контрол и обществени поръчки" Мария  Тодорова чл.12, т.2 във вр. с чл.14 от ЗПУКИ
чл.12, т.1 във вр. с чл.5 от ЗПУКИ
Специалист "Етнически и интеграционни въпроси" Николета Трифонова чл.12, т.2 във вр. с чл.14 от ЗПУКИ
чл.12, т.1 във вр. с чл.5 от ЗПУКИ