Заместник областни управители

Димитър Драчев

Димитър  Драчев

Димитър Драчев е роден на 11 септември 1970 г. По професия е експерт по съобщителна техника. Преминал е стратегически курс „Изпълнение на задълженията на ръководни длъжности в системата за национална сигурност и отбрана” във Военната академия, София. Бил е зам. областен управител на Област Стара Загора в периода 2009-2013 г. .Женен е, има едно дете.


е-mail: DDrachev@sz.government.bg
телефон: +359(42)613259
стая: 406

 

Петя Чакърова

Петя  Чакърова

Петя Чакърова е родена на 31 юли 1974 г. в Стара Загора. Завършила е магистърска степен по специалността „Растителна защита” в Пловдив, а по-късно и магистърска степен „Социални работи и медиация” в Тракийския университет в Стара Загора. Има допълнителна квалификация по икономика и мениджмънт. Участвала е в национални и международни обучения.Работила е като директор на Дома за деца и младежи с умствена изостаналост в с. Петрово и като директор на Дирекция „Социално подпомагане”, Стара Загора.Член е на местната Комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.Семейна, с две деца.


е-mail: PChakarova@sz.government.bg
телефон: +359(42)613206
стая: 606

 

Красимир Червилов

Красимир Червилов

Красимир Червилов е роден на 25 юни 1965 г. в Стара Загора. Завършил е Средното музикално училище в родния си град. След това завършва оперно пеене в Държавната музикална академия „Панчо Владигеров“, София. Има и магистратура по „Публична администрация“ от Стопанския факултет на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“. Работил е в Радио Стара Загора. През последните 3 години е бил зам.-директор на Държавна опера Стара Загора.


е-mail: Tchervilov@sz.government.bg
телефон: +359(42)613247
стая: 605