Доклад за резултатите от извършен одит на финансовото управление на бюджета на Областна администрация - Стара Загора за периода 01.01.2008 до 30.09.2009г.

Доклад за резултатит

Доклад за резултатите от извършен одит на финансовото управление на бюджета на Областна администрация - Стара Загора за периода 01.01.2008 до 30.09.2009г, Решение №81 от 25.03.2010г. на Сметната палата и Заключение по чл.39, ал.5 от Закона за Сметната палата.

Разгледайте пълният текст на документа

Създадена: 07.04.2010 г.
Последна редакция: 07.04.2010 г.