Европейската комисия одобри Споразумението за партньорство на Република България

Европейската комисия
Заместник-министър председателят по управление на средствата от Европейския съюз Илияна Цанова изпрати писмо до областния управител на Стара Загора Живка Аладжова, в което съобщава, че на 7 август Европейската комисия официално е одобрила Споразумението за партньорство на Република България, очертаващо помощта от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. Аладжова е член на работната група за разработване на Споразумението.
„Бих искала да благодаря на всички Вас за пълноценното участие в процеса на подготовка на този важен за страната ни стратегически документ и да Ви поздравя с успешно свършената работа.
Искрено вярвам, че установеното добро партньорство, диалог и взаимодействие ще продължи и при предстоящото изпълнение на заложениете в Споразумението цели и приоритети.
Пожелавам успех на бъдещата ни съвместна рабста, свързана с ефективното използване на Европейските фондове за постигане на устойчив, приобщаващ и интелигентен растеж на българската икономика и обшество“, се казва в документа, адресиран до всички членове на работната група.
Създадена: 11.08.2014 г.
Последна редакция: 11.08.2014 г.