Годишен мониторингов доклад на ЗМО за изпълнението на областна стратегия за развитие на социалните услуги на област Стара Загора за 2011 г.

Създадена: 2012-09-13 21:00:00
Обновена: 2021-12-07 04:11:25