Годишен мониторингов доклад на ЗМО за изпълнението на областна стратегия за развитие на социалните услуги на област Стара Загора за 2011 г.

Годишен мониторингов

Разгледайте пълният текст на документа

Създадена: 14.09.2012 г.
Последна редакция: 14.09.2012 г.