Годишен мониторингов доклад на ЗМО за изпълнението на областна стратегия за развитие на социалните услуги на област Стара Загора за 2012г.

Годишен мониторингов

Разгледайте пълният текст на документа

Създадена: 29.05.2013 г.
Последна редакция: 29.05.2013 г.