Шипка Стара Загора - Градът на липите

District of Stara Zagora

District of Stara Zagora

 

News

Избирателна активност в Старозагорска област към 10 ч. Избирателна активност в Старозагорска област към 10 ч.
read more ... 26.03.2017
Избирателна активност в Старозагорска област към 13 ч. Избирателна активност в Старозагорска област към 13 ч.
read more ... 26.03.2017
Избирателна активност в Старозагорска област към 17 ч. Избирателна активност в Старозагорска област към 17 ч.
read more ... 26.03.2017

Advertisements

Обявление за изработени и приети помощни планове и план на новообразувани имоти на земеделски земи, предоставени на граждани въз основа на актове по §4 от ЗСПЗЗ за част от землището с.Малка Верея.
read more ... 16.01.2017
Обявление за отчуждаване на части от имоти за изграждане на обект: „Междусистемна газова връзка Гърция – България“
read more ... 10.01.2017

Auctions

Заповед №ДС-ЗД-101/09.03.2017 г. на Заместник областния управител за откриване на процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – частна държавна собственост
read more ... 14.03.2017
Съобщение на Областния управител за продажба на застроен ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 11538.503.208, находящ се в гр. Свети Влас, община Несебър, област Бургас, ул. „Русалка” №238.
read more ... 21.07.2015

Last added pages

Областен управител
Георги Василев Ранов