Контакти

   Работното време на Областна администрация е от 9:00 до 17:30ч. с прекъсване за почивка от 12:00 до 12:30ч.

   Работното време на ГИШЕ "ДЕЛОВОДСТВО И ИНФОРМАЦИЯ" е от 09:00 до 17:30. В случай, че във фоайето пред ГИШЕ "ДЕЛОВОДСТВО И ИНФОРМАЦИЯ" има чакащи потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата му продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа.

   ТЕЛЕФОН ДЕЛОВОДСТВО: 042 / 613 214


 

Адрес: 6000 Стара Загора,бул. “Цар Симеон Велики” № 108

тел.: 042 / 613 242

факс: 042 / 600 640

e-mail: oblast- stz...@sz.government.bg

БУЛСТАТ: 123138141

Банкова сметка

IBAN: BG71UNCR75273187349901
BIC: UNCRBGSF 
“УНИКРЕДИТ БУЛБАНК”, ГР.СТАРА ЗАГОРА

 

Областна администрация Стара Загора в Google Maps