Избори 2019

Покана за провеждане на консултации за определяне състав на Районна избирателна комисия за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент на 26 май 2019 г.

 

Решение 8-ЕП от 26.03.2019 на ЦИК

 

Декларация от лицата, предложени за членове на РИК (Приложение № 1)

Създадена: 2019-03-26 15:41:18
Променена: 2020-06-05 09:29:08