Избори 2019

Избори 2019

Покана за провеждане на консултации за определяне състав на Районна избирателна комисия за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент на 26 май 2019 г.

 

Решение 8-ЕП от 26.03.2019 на ЦИК

 

Декларация от лицата, предложени за членове на РИК (Приложение № 1)

Създадена: 26.03.2019 г.
Последна редакция: 26.03.2019 г.