Извърши се фактическото предаване на собствеността върху бившите артилерийски казарми

Създадена: 2014-07-07 21:00:00
Обновена: 2021-12-02 15:27:13