ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ ЗА КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ЕКСПЕРТ, ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ“ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРА ЗАГОРА

Създадена: 01.06.2022 12:45
Обновена: 03.12.2023 06:48