ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ ЗА КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ЕКСПЕРТ, ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ“ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРА ЗАГОРА

Създадена: 2022-06-01 12:45:12
Обновена: 2022-12-03 01:34:16