Комисия по чл. 7а от Устройствения правилник на областните администрации

Година Заглавие Документи
Комисия по  чл. 7а от Устройствения правилник на областните администрации
2017 ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА Изтегли от тук
2016 ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА Изтегли от тук