Комисията по заетост прие Регионалната програма за 2020 г.

Създадена: 2020-06-29 09:34:15
Обновена: 2021-12-05 18:26:55