Комисията по заетост прие Регионалната програма за 2020 г.

$model->title_bg

На свое заседание днес Комисията по заетост към Областния съвет за развитие прие Регионалната програма за заетост в област Стара Загора. Заседанието бе председателствано от областния управител Гергана Микова и на него присъстваха зам. областният управител Петя Чакърова, Господин Господинов, директор на Дирекция "Регионална служба по заетостта", Хасково, представители на различни институции.

Целта на Програмата е свързана с намаляване на безработицата и повишаване на качеството на работната сила в региона. В обхвата на целевата група се включват безработни младежи до 29 г., млади хора, които нито се обучават, нито са заети; безработни над 50-годишна възраст, безработни с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация, безработни с ниско образование, хора с увреждания; продължително безработни лица. 
Област Стара Загора предвижда наемането на 51 трудоспособни безработни лица за извършване на дейностите, включени в Регионалната програма за заетост. В процеса на работа заетите ще придобият и развият умения и постоянни трудови навици, което ще подобри конкурентоспособността им на пазара на труда. 
Общата сума, заделена за реализация на програмата, е 144 540 лв. от държавния бюджет и 7045 лв. от общинските бюджети на 11-те общини. В областта ще бъдат разкрити общо 51 работни места.  
Регионалната програма по заетост ще стартира на 3 август и ще приключи на 11 декември.
Статистиката показва, че средногодишното равнище на безработица за Старозагорска област през 2019 г. е било 4,2 %.

    
 

Създадена: 2020-06-29 09:34:15
Променена: 2021-05-16 11:02:34