Министър Иван Данов се срещна с представители на Регионалните колегии на Камарата на архитектите в България, Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране и Областното представителство на Камарата на строителите в Стара Загора

Министър Иван Данов

 

По инициатива на областния управител на Стара Загора Живка Аладжова, днес се проведе работна среща между министъра на инвестиционното проектиране проф.д-р арх. Иван Данов и представители на Регионалните колегии на Камарата на архитектите в България, Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране и Областното представителство на Камарата на строителите в Стара Загора.
„Благодаря на министър Данов, че веднага се отзова на поканата за подобна среща. Целта и е в пряк диалог да поставите въпросите, които са важни за вас и да отправите предложенията си, които да облекчат регулаторните тежести за бизнеса и като цяло да бъдат полезни за работата на всички”, каза Аладжова на експертите от браншовите организации.
Министър Данов посочи, че в голямата си част промените в Закона за устройство на територията са точни и полезни, но по думите му, е необходима нова философия в закона. В тази връзка той заяви, че изготвянето на изцяло нов Строителен закон, взаимстван от германското строително законодателство, вече е на финален етап. Министърът отбеляза, че до няколко месеца предстои и въвеждането на Наредба за архитектурните конкурси, Наредба за обществените поръчки в строителството и Наредба за обществените поръчки в проектирането към Закона за обществените поръчки, които също са превод от германски нормативни документи в тази сфера.
Министър Иван Данов определи като добра стъпка напред въвеждането на еврокодовете – европейската система за проектиране на всички видове строителни конструкции, тъй като се очаква в близко бъдеще да бъдат все по-приложими.
Представителите на различните браншови организации се обединиха около становището, че най-голяма пречка за работата им е изключително сложния процес на издаване на разрешение за строеж, като това често отблъсква инвеститорския интерес.

Създадена: 27.05.2014 г.
Последна редакция: 27.05.2014 г.