Министър Иван Данов се срещна с представители на Регионалните колегии на Камарата на архитектите в България, Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране и Областното представителство на Камарата на строителите в Стара Загора

Създадена: 2014-05-26 21:00:00
Обновена: 2021-12-07 03:55:49