Министерски съвет започва изпълнението на проект за над 640 000 лева по ОПАК

Министерски съвет за

Областният управител на област Стара Загора Димитринка Петрунива взе участие в встъпителната конференция по проект „Развиване на умения и компетентности у служителите в администрацията за ефективно противодействие срещу корупционните прояви при предоставянето на административни услуги и функционирането на регулаторните режими”. Проектът е на Министерски съвет и е на обща стойност над 640 000 лева, изцяло осигурени от Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК). При изпълнението му се предвижда 1200 ръководители от администрацията да преминат обучение по по антикорупционни практики. Дейностите по проекта трябва да приключат до юни 2015 г.
Като цели на проекта са заложени: засилване на административния контрол в администрацията, формиране на познания за корупцията като отрицателно обществено явление, както и развиване на умения и компетентности у служителите в администрацията за ефективно противодействие срещу корупционни прояви при предоставянето на административни услуги и функционирането на регулаторни режими.
Проектът предвижда изпълнението на редица дейности, сред които изготвяне на анализ на корупционните практики при предоставянето на административни услуги и функционирането на регулаторните режими в централните, областните и общинските администрации; разработване на обучителни модули за специализирано сертифицирано обучение по антикорупционни практики и контролни тестове за верифициране на придобитите умения за ръководителите и служителите с контролни функции.

 

Създадена: 15.10.2014 г.
Последна редакция: 15.10.2014 г.