Община Гълъбово

ТЕРИТОРИЯ:
   Заема площ от 348.8 квадратни километра

НАСЕЛЕНИЕ:
   15000 жители

ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА:
   www.galabovo.org

АДРЕС:
   гр. Гълъбово 6280, бул. Република №48

ТЕЛЕФОН:
   0418/68901

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ИСТОРИЧЕСКИ ДАННИ:
   Община Гълъбово е разположена в югоизточната част на Горнотракийската низина, където обществен живот се е зародил още през VІ хилядолетие преди новата ера. В селищната могила ”Хисарлъка”, намираща се в двора на “Брикел”ЕАД са открити останки от съществувало поселище от каменно-медната епоха /халколита/. Множеството открити предмети от бита свидетелсват за интензивно развитие на занаятите и търговията с Древна Гърция и Близкия изток. В района на общината са разкрити десетки тракийски могили, останки от селища и гробници, съдържащи глинени съдове, женски украшения, парчета от керемиди. В землището на с. Главан се намират останки от римската крепост “Балзена”, а край гр. Гълъбово в местността “Еркесене” се намира част от “граничния ров” на хан Тервел и Апиевия римски път.


ИКОНОМИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ:
   На територията на общината са рудниците “Трояново 3” и част от “Трояново 1”, които са в структурата на Мини “Марица-Изток”ЕАД Енергетиката е представена от Енергийна компания Енел Марица Изток, изгражда се новата централа АЕS Гълъбово, продължава да функционира “БРИКЕЛ” ЕАД, дружество “Енергоремонт”АД, Кнауф ЕООД, като тези предприятия осигуряват работа на по-голямата част от жителите на общината.


ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНАТА:
   Превръщането на Общината в икономически просперираща и привлекателна като се постигне високо качество на околната среда, осигуряващо здравословен начин на живот и условия за отдих и развлечения на жителите й.