Община Казанлък

ТЕРИТОРИЯ:
   Община Казанлък заема площ от 634.8 кв.км.

НАСЕЛЕНИЕ:
   По постоянен адрес
   86 852 жители за община Казанлък
   59 893 жители гр. Казанлък

   По настоящ адрес
   80 847 жители за община Казанлък
   54 214 жители за гр. Казанлък

КМЕТ:
   Галина Стоянова

ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА:
   www.kazanlak.bg

АДРЕС
   гр. Казанлък, 6100 , бул. „Розова долина” 6

ТЕЛЕФОН
   0431 / 6 52 80

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ИСТОРИЧЕСКИ ДАННИ
   Община Казанлък е разположена е в централната част на Република България. Намира се в подножието на Стара Планина в Казанлъшката котловина, която е част от Розовата долина, известна със своята красота и плодородие. На север общината граничи с общините Габрово и Трявна, на изток – с Мъглиж, на юг – с общините Стара Загора и Братя Даскалови, и на запад – с община Павел баня.
   Общинският център – Казанлък, отстои на 194 км от София и на 185 км от Бургас. Той е важен кръстопът: тук се пресичат пътищата София - Бургас и Стара Загора - Велико Търново. Град Казанлък, със своите стопански, транспортно-комуникационни, управленски, научни, културно-просветни, търговски, здравни и други дадености, оказва влияние не само върху динамиката и развитието на общината, но и върху цялостното развитие на област Стара Загора и Южния централен район за планиране.


ИКОНОМИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ
   Казанлък е втората по големина и значимост община в икономиката на област Стара Загора.
   В града има добре развито машиностроене и е център на текстилната промишленост.
   Селското стопанство заема сериозно място в икономиката на община Казанлък. Както в останалите части на Розовата долина, климатичните условия и почвите тук са особено благоприятни за отглеждането на маслодайна роза, мента, лавандула, босилек, невен, овощни и фуражни култури. Казанлък е център на розопроизводителен район с вековни традиции при извличането на розово масло и на други етерични масла. Казанлъшката маслодайна роза и розовото масло са визитна картичка на България. В общината се намират и едни от най-големите в страната вишневи и черешови масиви.
   Туризмът в община Казанлък има утвърдени традиции и отлични предпоставки за бъдещо развитие на основата на близостта до живописния резерват Централен Балкан, уникалните археологически паметници от времето на траките, казанлъшката маслодайна роза и неповторимия Празник на розата. В района на Казанлък се намират 9 тракийски гробници, две от които са със световно значение и привличат туристи от страната и чужбина – Казанлъшката гробница и откритата през 1993 г. Шипченска гробница мавзолей при могилата Оструша.
Тук се намира и единственият в България Музей на розовата индустрия.
   Многобройните планински хижи и почивни станции в тази част на Стара планина са добре оборудвани и подходящи за почивка и зимни спортове. В село Овощник извира гореща минерална вода с изключително богато съдържание на флуор и високи лечебни качества.


ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНАТА
   В общинския план за развитие 2007 – 2013 са формулирани 6 приоритета:
   - създаване на условия за повишаване ефективността и конкурентно способността на икономиката в общината
   - приоритетно развитие на селското стопанство и свързаното с него развитие на хранително-вкусовата промишленост
   - развитие и модернизация на инфраструктурата, управление на отпадъците и опазване на околната среда
      - съхраняване и социализация на културното и природно наследство, развитие на устойчив туризъм
   - развитие на човешките ресурси, качествено образование и социално сближаване
   - укрепване на институционалния и административния капацитет на общината