Община Мъглиж

ТЕРИТОРИЯ: 389 кв. км
НАСЕЛЕНИЕ: 12 766 жители
ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА: www.maglizh.com
   Община Мъглиж е разположена между Стара планина и Средна гора, височината й варира от 265 метра до 1485 метра над морското равнище. Територията на общината е богата на подземни води. Водата е богата на флуор, водороден сулфид и метасилициева киселина и е изключително полезна за лекуване на хора с кожни, ортопедични, неврологични, гинекологични и други заболявания. В село Ягода има минерални бани, подходящи за лечение на такива проблеми.
   Традиционните отрасли на промишлеността в общината са дърводобивът и дървопреработването. Почвата е подходяща за отглеждане на пшеница, ечемик, слънчоглед и тютюн. Увеличават се и насажденията от маслодайни култури (роза, лавандула и др.). Река Тунджа е естествен ресурс за напояване.
   Живописните планински маршрути и минерални извори са отлична предпоставка за развитие на туризма в общината. Гостите на Мъглиж могат да посетят църквата “Св. Димитър”, обявена за паметник на културата и Мъглижкия манастир “Св. Николай Чудотворец”, който е основан през XII век.