Община Павел баня

ТЕРИТОРИЯ:
   518.78 кв.км

НАСЕЛЕНИЕ:
   17 500 жители

ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА:
   http://pavelbanya.bg/

АДРЕС:
   ул.Освобождение № 15

ТЕЛЕФОН:
   04361 3260

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ИСТОРИЧЕСКИ ДАННИ:
   Община Павел баня е разположена в Централна България, в сърцето на Розовата долина между Стара планина и Средна гора. Включва 13 населени места с административен център гр. Павел баня.
   Територията на общината граничи с тези на общини Казанлък, Карлово, Братя Даскалови и Калофер.
   Територията на общината се пресича от две важни комуникационни оси на националната транспортна инфраструктура. В посока запад-изток първокласен път І-6 /София-Бургас/ и в посока север-юг второкласен път ІІ-56 /Русе-Пловдив/, осигуряващ един от най-краткия път между Северна България и границите с Гърция и Турция. През общината преминава и главна жп линия № 3 /София – Казанлък – Карнобат – Варна/.
   Гр. Павел баня отстои на 192км от столицата София, 80км от Пловдив, 60км от Стара Загора и 25км от Казанлък.
   До освобождението на България от османско робство Павел баня не е съществувала, но земите около селището са били използвани за лечение още от дълбока древност.
   Около горещите минерални извори в града при археологически разкопки са открити останки от античен град, римски бани и балнеоложки съоръжения, голяма християнска църква и други сгради, което свидетелства, че курортът е бил известен още в Древността. И до днес са запазени много исторически и археологически забележителности, като тракийски храмове и гробници, останки от римски и византийски пътища.
   На 10 км. източно от Павел баня, на левия бряг на р. Тонзос ( Тунджа ), великия тракийски цар Севт III е построил столицата Севтополис - център на Одринското царство, намиращ се сега под яз. “Копринка”.
   В четирите посоки около минералните извори са построени по десет селищни могили. Много от тях влизат в чертите на града (едната от които е в местността “Герена”, където е балнеолечебния комплекс ). Други са пръснати в околността - в гр. Шипка ( гробницата на Севт III –“Голямата косматка”, “Оструша” и др.), в с.Габарево (“Поповата могила”, “Габаревската могила” , в с.Тъжа има много останки от селища и некрополни могили, една от тях е “Чоевата могила” в близост до ВЕЦ-а, в с.Виден са открити следи от старо тракийско селище, и на много други места.
   Това е доказателство, че преди хилядолетия местността е била значим център за тракийската материална и духовна култура.
   Павел Баня възниква като селище непосредствено след Освобождението.
   През 1877г. е обявена Освободителната война. Няколко дена преди изтеглянето на руските войски, в с. Турия научават, че Калофер гори, запален от башибозуците и побягват през с. Шипка. Започва “Бегът през Балкана”. Башибозуците запалили всички села по долината на р.Тунджа. Селото било напълно опожарено и разграбено.
   През пролетта на 3 март 1878г., те се завърнали в Турия, но намерили само пепелища. Заселили се в опразненото турско с. Лъджакьой, което се намирало в непосредствена близост до топлите минерални извори. Заселилите се тук турийци го кръщават на свети Павел и на княз Павел - брат на руския Цар Освободител.


ИКОНОМИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ:
   Оценката на състоянието и възможностите на местната икономика е важна от гледна точка на изискванията за формулиране на приоритетите и целите за бъдещото развитие на общината. Икономическата характеристика на община Павел баня е повлияна от произтичащите в реалния икономически сектор процеси, довели до съществени негативни промени в редица отрасли.
   Процесите за преструктуриране на реалния икономически сектор, осъществявани като целева икономическа политика в страната са свързани с търсене на пътища за развитие на икономически ефективни производства – способни за оцеляване в силно конкурентна агресивна икономическа среда.
   Моментната икономическа ситуация в община Павел баня е следната:
   * На територията на общината е добре развит туристическия сектор, в това число хотелиерство, ресторантьорство, търговия и др.
   * Добре развит отрасъл е дърводобивът и дървопреработване, както и строителството, представени от частни предприемачи.
   * В последните години се забелязва разрастване на земите, засети с етерично-маслени култури.
   Специализацията на общината в селското стопанство отчита специфични почвено-климатични условия, които са подходящи за отглеждане на етерично-маслени култури /Рози – 4353 дка и лавандула 3640 дка/ , лозя и трайни насаждения/Орехи – 5420дка и череши- 420 дка/. Някои от фирмите, специализирани в областта на селското стопанство са:
   * “РОЗБИО БЪЛГАРИЯ” – с. Турия, розопроизводство
   * “Булаттарс Продакшън къмпани” ООД – гр. Павел баня, розопроизводство и розоварене
   * “Еньо Бончев” ООД – с. Търничене, розопроизводство и розоварни
   * “Дамасцена” ЕООД – с. Скобелево ,розопроизводство и розоварни
   * “Роузтрейдинг” ООД – гр. Павел баня, розопроизводство
   * “Интермед” ЕООД – с. Манолово, розопроизводство и розоварене
   * “Алтеягруп” ООД – с. Виден, розопроизводство
   * ЕТ “Валеров” – с. Габарево, розопроизводство
   * ЕТ “Аба трейдинг - Анка Драганова”- с. Турия, розопроизводство
   Голяма част от земеделските земи се стопанисват на кооперативен принцип, като са обхванати в няколко земеделски кооперации: Кооп.”Роза” гр.Павел баня, ЗКПТУ “Фитокоп-92” с.Долно Сахране, ПК “Подкрепа” с.Габарево, Кооп.”Надежда” с.Александрово и ЗПТК “Тъжа” с.Тъжа.На територията на Общината има и няколко по- крупни арендатори – ЕТ“Слави – Младен Демиров” с.Долно Сахране, “ЖЕНИКО” ООД с.Скобелево и Данаил Пенчев с.Асен.
   Горското стопанство разширява позициите си в икономическото развитие на общината. Основните стопански структури, осъществяващи дейност в този отрасъл са:
   * Държавна Дивечовъдна Станция “Мазалат”
   * Държавно лесничейство – гр. Павел баня
   * “ИЛТА” ООД – с. Габарево, дърводобив
   * ЕТ “Водолей – М. Бекир” – с. Габарево, дървопреработване
   * ЕТ “Форест паркет интернешънъл”ЕООД – П. Пеев” – с. Габарево, дървопреработка, производство на мебели
   * “Габровница” АД – с. Горно Сахране, дърводобив и дървопреработка
   * ЕТ “МАД” – с. Осетеново, дърводелска дейност
   * “Лесстранс” ООД – с. Александрово, транспортни услуги, дърводобив
   Строителството в общината се реализира чрез дейността на няколко частни фирми:
   * “Мултистройгруп” ЕООД – гр. Павел баня, бетонов център, строителство
   * ЕТ “Д. Калинков” – с. Габарево, строителство
   * “ДИН 3” ЕООД – с. Габарево, строителство
   * ЕТ “Янко Христов” – с. Горно Сахране, вародобив
   Транспортната дейност на територията на общината се осъществява от частните фирми:
   * “Автобусни превози Павел баня”
   * “Райтранс Бесоолу” ЕООД
   За икономическата характеристика на община Павел баня съществена роля играя представителите на хотелиерство, ресторантьорство и търговия.
   Някои от по-крупните фирми, действащи на територията на общината са:
   * “Профилактика Рехабилитация и Отдих” ЕООД – гр. Павел баня, балнеология и рехабилитация
   * “СБР-НК” ЕАД – гр. Павел баня, специализирана болница за рехабилитация
   * Балнеоложки комплекс “Милениум” – гр. Павел баня, рехабилитация
   * “Геотекс ООД” – с. Осетеново, шивашка дейност
   * Мандра с. Асен – преработка на млечни продукти
   * “Райчев и син” ЕООД – гр. Павел баня, търговия
   * ЕТ “Маркони – Събин Марков” – гр. Павел баня, търговия
   * ЕТ “Р+Р” – с. Габарево, ремонт на МПС, годишни технически прегледи, тахографи
   Необходимо е да се подчертае благоприятното разположение на общината, а именно: територията на общината се пресича от две важни комуникационни оси на националната транспортна инфраструктура. В посока запад-изток първокласен път І-6 /София-Бургас/ и в посока север-юг второкласен път ІІ-56 /Русе-Пловдив/, осигуряващ един от най-краткия път между Северна България и границите с Гърция и Турция. През общината преминава и главна жп линия № 3 /София – Казанлък – Карнобат – Варна/.
   Като общ извод за общината може да се каже, че преобладава делът на малки и средни предприятия, търговски дружества регистрирани като еднолични търговци, осъществяващи дейност в областта на туризъм, търговия и услуги с производствен характер.


ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНАТА:
   1. ТУРИЗЪМ.
    - Устойчиво развитие на туризма;
    - Рационално използване на природните дадености в района.
   2. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРАДИЦИИТЕ В ОБЛАСТТА НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО И ЗЕМЕДЕЛИЕТО.
    - Възобновяване на земеделското производство – растениевъдство и животновъдство.
   3. ГЕОТЕРМАЛНИ РЕСУРСИ.
    - Рационално използване и управление на находище Павел баня;
    - Развитие на балнеологията.
   4. ПОДОБРЯВАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА.
    - Подобряване състоянието на ВиК мрежата на територията на Община Павел баня;
    - Подобряване състоянието на общинската пътна инфраструктура;
    - Рационална политика в областта на електроснабдяването;
    - Разширяване на териториите на населените места от община Павел баня;
    - Управление на отпадъците;
    - Газифициране на община Павел баня.
   5. РАЗВИТИЕ НА ТРАДИЦИИТЕ В ДУХОВНАТА И КУЛТУРНА ОБЛАСТ