На работна среща в Областна администрация обсъдиха изпълнението на Национална програма "Сигурност"

На работна среща в О

Работна среща във връзка с изпълнението на Национална програма „Сигурност” в област Стара Загора се проведе днес в сградата на Областна администрация Стара Загора. Заседанието беше ръководено от Мирослав Атансов, директор дирекция АПОФУС в Областна администрация. Присъстваха представители от ОД МВР и Дирекция „Бюро по труда” Стара Загора, както и кметове, кметски наместници и служители, пряко ангажирани с програмата в 49-те населени места в областта, в които тя се изпълнява.
На съвещанието се дискутираха пропуските, които се допускат във воденето на документацията (ежедневна и присъствена форма), спазване на работното време и месечните графици, използването на работно облекло и идентификационните карти, адекватната комуникация на наетите по програмата с кметството и полицията и др.
Основните опасения на отговорните лица за изпълнението на програмата са свързани с трудностите за служителите при падане на температурите и работното време в зимния период на втора смяна, продължаваща до 22:00 часа.

Създадена: 05.11.2014 г.
Последна редакция: 05.11.2014 г.