На свое заседание Областната комисия "Военни паметници" взе три единодушни решения

Създадена: 2014-10-06 21:00:00
Обновена: 2021-11-29 14:20:02