На заседание на Областната комисия по заетост приеха държавния план-прием в средните училища за следващата година

Създадена: 2022-02-03 09:35:18
Обновена: 2022-12-03 00:05:03