Начини на плащане на административна услуга

  1. В брой на гише "ДЕЛОВОДСТВО И ИНФОРМАЦИЯ" в Областна администрация Стара Загора;
  2. С платежна карта чрез ПОС терминал;
  3. По банков път по сметка на Областна администрация Стара Загора:

IBAN: BG71UNCR75273187349901

BIC: UNCRBGSF “УНИКРЕДИТ БУЛбанк”, ГР. СТАРА ЗАГОРА