НАРЪЧНИК ЗА ОБЛАСТНО ПЛАНИРАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ С УЧАСТИЕТО НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

НАРЪЧНИК ЗА ОБЛАСТНО

Наръчник за Областно планиране на социалните услуги с участието на всички заинтересовани страни

Изтеглете ТУК

Приложенията от наръчника в DOC формат:

Изтеглете ТУК

Методика за извършване на икономически и финансов анализ на нуждите от развитие на социални услуги в рамките на анализа на ситуацията и определяне на потребностите от финансови ресурси за осигуряване реализацията на областната и общинската стратегия

Изтеглете ТУК