Национален туристически поход „По пътя на Ботевата чета“ Козлодуй – Околчица, 27 май – 02 юни 2016 г.

Национален туристиче

Регламент за Национален туристически поход „По пътя на Ботевата чета“ 

Програма за провеждане на 70-ти НТП „По пътя на Ботевата чета“ Козлодуй – Околчица

Заявки за участие похода