НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ, ПО КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ПОДГОТВЯТ ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА КОНКУРСА ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ” В ДИРЕКЦИЯ “АКРРДС”

Създадена: 2017-11-16 06:32:56
Обновена: 2022-11-27 17:32:31