Няма опасност от преливане не яз. Копринка

Няма опасност от пре

Хидротехническите съоражения на язовир Копринка работят нормално. Няма опасност от повишаване на нивото на водата в язовира. Свободният обем на язовира е 16 млн.куб.м. Изпускат се само 16 куб.м/сек. – необходимото количество вода за задвижване на турбините на ВЕЦ „Копринка”, след което тя се насочва по канала към ВЕЦ „Стара Загора”.

Създадена: 16.06.2014 г.
Последна редакция: 16.06.2014 г.