ОБЛАСТЕН РЕГИСТЪР НА ВОЕННИТЕ ПАМЕТНИЦИ, ПОСТРОЕНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

Създадена: 2019-11-17 13:02:18
Обновена: 2021-09-24 15:11:10