Областна администрация Стара Загора предоставя електронно подаване на услуги: 1963 Справки по регистри и книги за имоти - частна и публична държавна собственост и 1978 Издаване на заверени копия от договори, заповеди и други документи .....

Областна администрация Стара Загора предоставя  електронно подаване на услуги: 1963 Справки по регистри и книги за имоти - частна и публична държавна собственост и 1978 Издаване на заверени копия от договори, заповеди и други документи от интерес на физическите и юридическите лица, от архив "Държавна собственост"

Създадена: 2019-11-09 20:20:31
Променена: 2020-06-05 09:05:37