Областна администрация бе домакин на кръгла маса „Взаимодействие между средно, висше образование и бизнеса – състояние и перспективи“

Областна администрац

 

Областният управител Живка Аладжова откри кръгла маса „Взаимодействие между средно, висше образование и бизнеса – състояние и перспективи“. Форумът се организира от Областна администрация Стара Загора, Тракийски университет - Център за кариерно развитие и Регионален инспекторат по образование. Професионалната подготовка и кариерното развитие на завършващите професионални училища средношколци, както и на специалистите с висше образование бяха сред поставените за обсъждане теми от представители на държавни институции, академичното ръководство на ТрУ, директори на училища в областта и представители на бизнеса в региона. Разисквана беше и ролята на частния сектор за успешна реализация на младите хора, с акцент върху регионалните проблеми в тези насоки. „Сред основните приоритети на правителството са справянето с младежката безработица и осигуряването на професионалната реализация на младите хора. Именно заради това преките контакти на държавата с бизнеса и ролята й на координатор между бизнеса и образователните институции са от изключителна важност”, каза в приветствието си към участниците в кръглата маса Живка Аладжова и припомни, че през новата учебна година в ПГ „Иван Хаджигенов” в Казанлък по искане на „Арсенал” ще бъде открита
нова паралелка по Мехатроника.
„Благодарен съм на областния управител, че се ангажира с този изключително важен и актуален проблем. Необходими са промени в системата както в средното образование, така и на висшето. Нужни са и по-задълбочени контакти с бизнеса, макар че напоследък има положителни стъпки в тази насока. Има напредък и по отношение на учебните практики и актуализацията на учебните планове, но има още много какво да се желае”, сподели ректорът на Тракийския университет проф.дсн Иван Станков. Той очерта и някои от най-важните проблеми, като посочи базите на учебните заведения, твърде големия брой висши училища в България, нивото на преподавателския състав в тях някои от тях и качеството на преподавания материал.
„Най-важната цел пред всички нас трябва да бъде нашите деца да останат да учат и да работят в нашата област. С общи усилия трябва да начертаем пътя, по който образование и бизнес да вървят ръка за ръка – децата да учат такива специалности и профили, които да отговарят на необходимостите на бизнеса в региона”, заяви началникът на Регионалния инспекторат по образованието Донка Симеонова.
В рамките на кръглата маса бяха представени презентациите: „Подготовка на специалисти в Тракийски университет и в професионалните гимназии в региона Стара Загора и потребностите на бизнеса - проблеми и перспективи ” от проф. д.п.н. Георги Иванов - ръководител сектор „Качество и акредитация”, ТрУ; „Преходът от средно към висше образование” от гл.ас. Николай Такучев, ТрУ; „Връзка и взаимодействие между висшето образование и бизнеса – настояще и бъдещи възможности” от доц. д-р Светлана Димитрова, дм, ръководител на Център за кариерно развитие, ТрУ ; „Професионалното образование и обучение в област Стара Загора” от Стефан Чергев - ст.експерт по професионално образование; „Взаимодействие и сътрудничество между професионалното образование и обучение в Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски”, гр. Ст. Загора, Тракийски университет и бизнеса” от Снежана Танева – директор на Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски”, гр. Ст. Загора; „Ролята и значението на професионалното образование в Професионална гимназия по селско стопанство, гр. Чирпан за бизнеса в района” от Таня Тотева – директор на Професионална гимназия по селско стопанство, гр. Чирпан и „Представяне на Регионален академичен център” от Олег Стоилов - Председател на Търговско-промишлена палата -Стара Загора.
Всички предложения и идеи след дискусиите в днешния форум ще бъдат внесени за разглеждане в Министерството на образованието.

Създадена: 19.05.2014 г.
Последна редакция: 19.05.2014 г.