Областна администрация бе домакин на кръгла маса „Взаимодействие между средно, висше образование и бизнеса – състояние и перспективи“

Създадена: 2014-05-18 21:00:00
Обновена: 2021-11-27 04:36:16